Browsing Events

SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
    
1

HOLY THURSDAY...

2

GOOD FRIDAY SE...

NO FRIDAY EVEN...

3

NO Friendship...

EASTER VIGIL

4

EASTER SUNDAY

Friendship Wee...

5
6
7
8
9

Friday Mass

10
11
12
13
14
15
16

Friday Mass

17
18
19
20
21
22
23

Friday Mass

24
25
26
27
28
29
30

Friday Mass

 

Thursday Apr 1, 2021

 • HOLY THURSDAY MASS

  Thursday Apr 1, 2021 6:30 PM to 7:00 PM

Friday Apr 2, 2021

 • GOOD FRIDAY SERVICE

  Friday Apr 2, 2021 12:00 PM to 1:00 PM

 • NO FRIDAY EVENING MASS

  Friday Apr 2, 2021 5:30 PM to 6:30 PM

Saturday Apr 3, 2021

 • NO Friendship Weekend

  Saturday Apr 3, 2021 6:30 PM to 7:00 PM

 • EASTER VIGIL

  Saturday Apr 3, 2021 7:30 PM to 9:30 PM

Sunday Apr 4, 2021

 • EASTER SUNDAY

  Sunday Apr 4, 2021 9:00 AM to 10:00 AM

 • Friendship Weekend

  Sunday Apr 4, 2021 10:00 AM to 10:30 AM

Friday Apr 9, 2021

 • Friday Mass

  Friday Apr 9, 2021 5:30 PM to 6:30 PM

Friday Apr 16, 2021

 • Friday Mass

  Friday Apr 16, 2021 5:30 PM to 6:30 PM

Friday Apr 23, 2021

 • Friday Mass

  Friday Apr 23, 2021 5:30 PM to 6:30 PM

Friday Apr 30, 2021

 • Friday Mass

  Friday Apr 30, 2021 5:30 PM to 6:30 PM